Sistemi roleta

 Raznoliki ugradbeni elementi roleta za staro- i novogradnju

Rolete su sa aluminijskim ili PVC lamelama ugrađene u posebnotoplinski i zvučno izolirane kutije. Aluminijske lamele su...Opširnije

Reference

Reference Reference Reference Reference

Matični podaci

PUĆO d.o.o.
Samoborska cesta 6910 000 Zagreb
Tel: + 385 1 3730 600 puco@puco.hr
Matični broj: 0359203
OIB: 40627607407
IBAN: HR 2423600 001101379842
Temeljni kapital: 2.144.300,00
Odgovorna osoba: Josip Pučić